Monday, December 13, 2010

Svenska - Vecka 2

It has been a rather exciting week for me from a language standpoint.  I have not necessarily made any major progress in Swedish yet, however I did obtain a couple of new resources which I am very excited about.  I received two resources this week:  1.)  Essential Swedish Grammar and 2.)  Swedish in Three Months (note:  The links are not the editions I purchased, I tend to buy earlier editions of learning materials due to an increase in information as compared to more current editions).  I have started using the latter of the two books already and am really enjoying the way it is setup.  Luckily, it is published for many of my languages so I may seek out some other editions.  I feel like my learning curve has been a lot slower this month, which I attribute to my lack of audio learning programs (i.e. Pimsleur, Michel Thomas, etc.), however Swedish is not a terribly high priority at this point as it falls into my third category of languages that I am working on along with Portuguese and Arabic.

I do not have much to say vocally; it has been a difficult time for me which has involved a lot of frustration and thinking about things.  I am hoping that this week I can get back into the swing of things and find a regular schedule again to practice both voice and language.

Det har varit en ganska spännande venska för mig från ett språk synvinkel.  Jag har inte nödvändigtvis gjort några större framsteg på svenska ännu, men jag erhöll ett par nya resurer som jag är mycket exalterad över.  Jag fick två medel denna vecka:  1.) Essential Swedish Grammar och 2.) Swedish in Three Months (notera:  Länkarna är inte de upplagor jag har köpt, jag tenderar att köpa tidigare upplagor av läromedel på grund av en ökning av information jämfört till mer aktuell upplagor).  Jag har börjat använda den senare av de två böcker redan och jag njuter så det är inställt.  Lyckligtvis är det publiceras för många av mina språk så jag kan söka några andra utgåvor.  Jag känner mig som min inlärningskurva har varit mycket långsammare den här månaden, som jag tillskriver min brist på ljud läranade (dvs. Pimsleur, Michel Thomas, etc.), men svenska är inte en fruktansvärthög prioritet på denna punkt eftersom den faller i min tredje kategori av språk som jag abetar på tillsammans med portugisiska och arabiska.

Jag har inte mycket att säga muntligt, det har varit en svår tid för mig vilket har inneburit en hel del frustration och tänka om saker.  Jag hoppas att den här veckan kan jag komma tillbaka till swing av saker och hitta et regelbundet schema igen att öva både röst och språk.

No comments:

Post a Comment