Friday, December 17, 2010

Svenska - Vecka 3

It has been a good week again for Swedish.  The most important achievement of the week was getting my Mac back up and running.  Now that I have full functionality back I have begun to use Anki again and have started to listen to podcasts as they become available.  I am also working my way through the Hugo book I spoke of last week.  I feel like I am getting a lot from the book in the way of understanding the format and grammar of the language, although I am not speaking as much as I would like to.  As the knowledge I am gaining soldifies I am hoping that, as with Italian, I will just spontaneously be able to start forming thoughts out loud.  For my Anki deck in Swedish, I am simply adding the vocabulary lists at the end of each chapter in the Hugo and going through them.  I am really impressed with how well the book drills vocab into your head without you really realizing it.  I am only three chapters in, but I think that I can definitely recommend this book series (at least the 1992 edition) to any one interested in learning a language. 

I have nothing to say vocally, another subpar week on the practice time front.  After the holidays I am hoping that I can start really focusing on my two endeavors and devote two hours a day to each.

Det har varit en bra vecka igen för svenska.  Det viktigaste av veckan skulle hämat min Mac igång igen.  Nu när jag har full funktionalitet tillbaka har jag börjat använda Anki igen och har börjat lyssna på podcasts när de blir tillgängliga.  Jag arbetar också mig igenom Hugo boken jag talade om förra veckan.  Det känns som jag får en hel del från boken i sätt att förstå format och språkets grammatik, även om jag inte talar så mycket som jag skulle vilja.  Som den kunskap jag vinner konsolidera hoppas jag att precis som italienska, jag bara spontant kunna börja bilda tankar högt.  För min Anki däck på svenska, jag lägger helt enkelt gloslistor i slutet av varje kapitel i Hugo och  gå igenom dem.  Jag är verkligen imponerad av hur bra boken borrar vokabulär i ditt huvud utan att du verkligen inse det.  Jag är bara tre kapitel i, men jag tror att jag definitivt rekommendera denna bok serie (åtminstone 1992 års upplaga) till någon intresserad av att lära sig ett språk.

Jag har ingenting att säga muntligt, en annan stycket veckan på praktiken gången front.  Efter semestern hoppas jag att jag kan börja verkligen fokusera på mina två strävanden och ägna två timmar per dag till varje.

No comments:

Post a Comment