Saturday, December 4, 2010

Svenska - Vecka 1

It has not exactly been a week, more like a half-week but I am enjoying Swedish so far.  I am taking a slightly different route this time focusing a little bit more on the grammar than I have in other languages.  I am still focused on listening to and reading as much in the language as possible, and I have even begun to pray the Rosary in Swedish.  The result of my delving into the grammar of the language first is that I am not able to speak as much as I would like at this point, however we will see what happens as the month progresses.  I get the sense that by learning the grammar first I can pick out the parts of the language easier in reading and listening which should ultimately speed up my process.

There is not much to say vocally that was not already said in the last post.  Still just sticking to the grindwheel.

Det har inte precis varit en vecka, mer som en halv vecka men jag njuter av svenska hittills.  Jag tar en något annan väg den här gången fokusera lite mer på grammatik än jag har i andra språk.  Jag är fortfarande fokuserad på att lyssna på och läsa så mycket i språket som möjligt, och jag har även börjat be rosenkransen på svenska.  Resultatet av min djupdykning i grammatik i språket är der första att jag inte kan tala så mycket som jag skulle vilja på denn punkt, men vi får se vad som händer som månaden fortskrider.  Jag får känslan att genom att lära sig grammatik första jag kan plocka ut de delar av språket lättare att läsa och lyssna vilka slutligen borde påskynda min process. 

Det finns inte mycket att säga muntligt som inte redan var sagt i förra inlägget.  Fortfarande bara hålla sig till grindwheel.

No comments:

Post a Comment